ถาม-ตอบ (Q&A)
สอบถามเรื่องสมัครเรียนค่ะ
โพสโดย
ปราง
prang.yykk@gmail.com
สวัสดีค่ะ อยากสอบถามว่าถ้าจะย้ายลูกสาวมาเรียนที่นี่ขึ้นชั้นประถมศึกษาปีที่2 ปีนี้ ทางรร.จะรับไหมคะ ปีนี้ลูกสาวอายุเจ็ดปีค่ะ แบะถ้ารับจะต้องทำอย่างไร ใช้เอกสารอะไรบ้างคะ ลูกสาวเรียนอยู่จังหวัดสุรินทร์ค่ะ
โพสโดย : ปราง
IP : 110.169.69.137
โพสเมื่อวันที่ : 27 ก.พ. 2560,17:33 น.
ความเห็นที่ 1
โพสโดย
admin
krujoomplakao@gmail.com
ขอแนะนำว่า ให้นักเรียนสอบปลายภาคให้เรียบร้อยก่อนนะคะ แล้วย้ายนักเรียนมาเข้าเรียนได้คะพร้อมเอกสารดังนี้
1. หนังสือส่งนักเรียนขอย้ายเข้ามาเรียน
2. แบบ ปพ.1 ระเบียนแสดงผลการเรียน
3. แบบ ปพ.4 แบบแสดงผลพัฒนาคุณลักษณะอันพึงประสงค์
4. แบบปพ.6 สมุดรายงานผลการพัฒนาผู้เรียน
5. แบบ ปพ.7 ใบรับรองผลการศึกษา
6. แบบ ปพ.8 เอกสารระเบียนสะสม
7. แบบ ปพ.9 สมุดบันทึกผลการเรียนรู้
หลักฐานที่ต้องนำมาในวันสมัคร (นำฉบับจริงมาแสดงด้วย)

1. สำเนาสูติบัตร (ใบเกิด) 1 ฉบับฃ
2. สำเนาทะเบียนบ้าน นักเรียน บิดา มารดา หรือผู้ปกครอง อย่างละ 1 ฉบับ
3. รูปถ่ายขนาด 1 นิ้ว จำนวน 2 รูป

รับสมัคร 1-20 เมษายน 2560 เวลา 08.30-16.30 น.
โพสโดย : admin
IP : 61.91.51.10
โพสเมื่อวันที่ : 28 ก.พ. 2560,09:49 น.
แสดงความเห็น
ความคิดเห็น :
ชื่อ :
อีเมล์ :
เบอร์โทร :
กรอกรหัส :