ครูต่างชาติ (จีน)

Mr Cui Guodong

Miss Jiang Yujie
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 2/4

Miss Lin Yuan
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 4/4

Mr Xu Haiyun
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 5/4