ครูต่างชาติ (จีน)

Mr Xu Haiyun

ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 6/4

Chen jia kun
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 4/4