ครูต่างชาติ (จีน)

Miss Luo Yong Hua

Mr Hou Suyang

Mr Cui Guodong

Miss Wu Mila

Miss Tang Guo Bao

Miss Zhou Chao Qun