ข่าวประชาสัมพันธ์
การจัดการเรียนการสอนในช่วงสถานการณ์การนพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไรร้สโคโรนา 2019 (COVID-19) (อ่าน 55) 11 มิ.ย. 64
ตารางสอนออนไลน์ ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564 (อ่าน 439) 19 พ.ค. 64
ประกาศโรงเรียนวัดลาดปลาเค้า เรื่อง การเรียนออนไลน์ ปีการศึกษา 2564 (อ่าน 364) 19 พ.ค. 64
ประกาศกรุงเทพมหานคร เรื่อง กำหนดเปิดภาคเรียนที่หนึ่ง ปีการศึกษา ๒๕๖๔ ของโรงเรียนในสังกัดกรุงเทพมหานคร (อ่าน 100) 11 พ.ค. 64
รายชื่อนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ประจำปีการศึกษา 2564 (อ่าน 105) 08 พ.ค. 64
รายชื่อนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ประจำปีการศึกษา 2564 (อ่าน 127) 08 พ.ค. 64
รายชื่อนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ประจำปีการศึกษา 2564 (อ่าน 97) 08 พ.ค. 64
รายชื่อนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2564 (อ่าน 88) 08 พ.ค. 64
รายชื่อนักเรียนชั้นอนุบาลปีที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2564 (อ่าน 97) 08 พ.ค. 64
รายชื่อนักเรียนชั้นอนุบาลปีที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2564 (อ่าน 94) 08 พ.ค. 64
รายชื่อนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2564 (อ่าน 90) 08 พ.ค. 64
รายชื่อนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ประจำปีการศึกษา 2564 (อ่าน 69) 08 พ.ค. 64
รายงานผลการประเมินคุณภาพผู้เรียน (NT) (อ่าน 73) 07 พ.ค. 64
การทดสอบเพื่อประเมินความสามารถในการอ่าน (Reading Test : RT) (อ่าน 88) 21 เม.ย. 64
ผล O-NET (อ่าน 92) 21 เม.ย. 64
การประกาศผลการสอบคัดเลือกนักเรียนโครงการห้องเรียนสองภาษา (อ่าน 109) 03 เม.ย. 64
การับสมัครนักเรียนปีการศึกษา 2564 (อ่าน 195) 16 ก.พ. 64