ข่าวประชาสัมพันธ์
รายชื่อนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2563 (อ่าน 4) 01 มิ.ย. 63
รายชื่อนักเรียนระดับชั้นอนุบาลปีที่ 2 ปีการศึกษา 2563 (อ่าน 2) 01 มิ.ย. 63
รายชื่อนักเรียนระดับชั้นอนุบาลปีที่ 1 ปีการศึกษา 2563 (อ่าน 5) 01 มิ.ย. 63
รายชื่อนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 ปีการศึกษา 2563 (อ่าน 2) 01 มิ.ย. 63
รายชื่อนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2563 (อ่าน 2) 01 มิ.ย. 63
รายชื่อนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2563 (อ่าน 2) 01 มิ.ย. 63
รายชื่อนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ปีการศึกษา 2563 (อ่าน 2) 01 มิ.ย. 63
รายชื่อนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2563 (อ่าน 6) 01 มิ.ย. 63
รายชื่อรับอาหารเสริม(นม) จำนวน 29 กล่อง ของนักเรียนชั้นอนุบาล 2 ปีการศึกษา 2563 (อ่าน 28) 19 พ.ค. 63
รายชื่อรับอาหารเสริม(นม) จำนวน 29 กล่อง ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2563 (อ่าน 21) 19 พ.ค. 63
รายชื่อรับอาหารเสริม(นม) จำนวน 29 กล่อง ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 ปีการศึกษา 2563 (อ่าน 17) 19 พ.ค. 63
รายชื่อรับอาหารเสริม(นม) จำนวน 29 กล่อง ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2563 (อ่าน 16) 19 พ.ค. 63
รายชื่อรับอาหารเสริม(นม) จำนวน 29 กล่อง ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2563 (อ่าน 17) 19 พ.ค. 63
รายชื่อรับอาหารเสริม(นม) จำนวน 29 กล่อง ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ปีการศึกษา 2563 (อ่าน 17) 19 พ.ค. 63
รายชื่อรับอาหารเสริม(นม) จำนวน 29 กล่อง ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2563 (อ่าน 19) 19 พ.ค. 63
ข้อปฏิบัติสำหรับผู้เข้าสอบในวันเสาร์ที่ 6 มิถุนายน 2563 โครงการหลักสูตรห้องเรียนสองภาษา(ไทย-จีน) (อ่าน 25) 15 พ.ค. 63
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบคัดเลือกโครงการหลักสูตรห้องเรียนสองภาษา (ไทย-จีน) ประจําปีการศึกษา 25 (อ่าน 24) 15 พ.ค. 63
กำหนดการจัดกิจกรรมประจำปีการศึกษา 2563 (อ่าน 33) 10 พ.ค. 63
แบบสำรวจความพร้อมในการจัดการเรียนการสอนทางไกลในสถานการณ์แพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid-19) (อ่าน 251) 14 เม.ย. 63
การรับสมัครนักเรียนออนไลน์ ประจำปีการศึกษา 2563 (อ่าน 85) 25 มี.ค. 63
แนวทางดำเนินการตามมาตรการเร่งด่วนในการป้องกันวิกฤตการณ์จากโรคติดเชื้อ ไวรัสโคโรนา 2019 (covid-19) (อ่าน 50) 23 มี.ค. 63
การแจ้งผลการเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-5 ประจำปีการศึกษา 2562 (อ่าน 90) 19 มี.ค. 63
กิจกรรมวันสถาปนาโรงเรียน ครบรอบ 88 ปี (อ่าน 61) 06 ก.พ. 63
โรงเรียนวัดลาดปลาเค้า รับสมัครนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2563 (อ่าน 267) 30 ม.ค. 63
ประกาศหยุดเรียน 1 วัน (อ่าน 71) 21 ม.ค. 63
กิจกรรมวันคริสต์มาส (อ่าน 66) 24 ธ.ค. 62