ข่าวประชาสัมพันธ์
วันสถาปนาโรงเรียนครบรอบ 86 ปี (อ่าน 44) 18 ม.ค. 61
กิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ 2561 (อ่าน 35) 11 ม.ค. 61
การอยู่ค่ายพักแรมลูกเสือสามัญและยุวกาชาด ประจำปีการศึกษา 2560 (อ่าน 38) 28 พ.ย. 60
ประชุมผู้ปกครอง ปีการศึกษา 2560 (อ่าน 147) 27 เม.ย. 60
กำหนดการรับสมัครนักเรียนใหม่ปีการศึกษา 2560 (อ่าน 320) 10 มี.ค. 60
การสอบวัดผลและประเมินผล ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2559 (อ่าน 142) 10 มี.ค. 60
การประเมินคุณภาพมาตรฐาน โรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร SMART School ประจำปี 2559 (อ่าน 426) 14 ก.พ. 60
ยินดีต้อนรับ (อ่าน 238) 01 พ.ย. 59
ประกาศผลสอบภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2559 (อ่าน 325) 05 ต.ค. 59
งานมุฑิตาจิตผู้อำนวยการและครูเกษียณอายุราชการ (อ่าน 153) 22 ก.ย. 59
ขอเชิญร่วมงานเนื่องในงานเกียณอายุราชการ (อ่าน 154) 28 ก.ย. 59
การแสดงดนตรีของนักเรียนโรงเรียนวัดลาดปลาเค้า (อ่าน 160) 05 ก.ย. 59
กิจกรรมวันแม่แห่งชาติ (อ่าน 195) 09 ส.ค. 59
การออกเสียงประชามติ 7 สิงหาคม 2559 (อ่าน 148) 05 ส.ค. 59
กิจกรรมวันภาษาไทยแห่งชาติ (อ่าน 672) 28 ก.ค. 59
รายชื่อฐานคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ ภาษาอังกฤษและศิลปะ ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6 (อ่าน 482) 21 ก.ค. 59
กิจกรรมค่ายคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ ภาษาอังกฤษและศิลปะ (อ่าน 180) 21 ก.ค. 59
กิจกรรมไหว้ครูประจำปี 2559 (อ่าน 158) 08 มิ.ย. 59
กิจกรรมสภานักเรียน (อ่าน 384) 01 มิ.ย. 59
เปิดเรียน 16 พฤษภาคม 2559 (อ่าน 187) 10 พ.ค. 59
จัดจำหน่ายอุปกรณ์การเรียนและสินค้าต่างๆ (อ่าน 230) 03 พ.ค. 59