ข่าวประชาสัมพันธ์
การจัดการเรียนการสอนประจำปีการศึกษา 2563 ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019
การจัดการเรียนการสอนประจำปีการศึกษา 2563 ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19) โดยการสลับวันเรียนตามตาราง และในวันที่ไม่มาโรงเรียนให้นักเรียนเรียนตามตารางออนไลน์ที่กำหนดให้ โดยการดาวน์โหลดไฟล์ที่แนบมาพร้อมนี้

JPEG Image ดาวน์โหลดไฟล์
โพสเมื่อ : 30 มิ.ย. 2563,00:00   อ่าน 267 ครั้ง