ข่าวประชาสัมพันธ์
วันสอบธรรมสนามหลวง 2561
สำนักงานแม่กองธรรมสนามหลวง กำหนดวันสอบธรรมสนามหลวง ธรรมศึกษาชั้นตรี-โท-เอก วันพฤหัสบดีที่ ๒๙ พฤศจิกำยน ๒๕๖๑
(แรม ๗ ค่ำ เดือน ๑๒)
เวลา ๐๘.๓๐ - ๑๑.๓๐ น. สอบวิชาเรียงความแก้กระทู้ธรรม
เวลา ๑๓.๐๐ - ๑๓.๕๐ น. สอบวิชาธรรม
เวลา ๑๔.๐๐ - ๑๔.๕๐ น. สอบวิชาพุทธ
เวลา ๑๕.๐๐ - ๑๕.๕๐ น. สอบวิชาวินัย
โพสเมื่อ : 28 พ.ย. 2561,00:00   อ่าน 105 ครั้ง