ข่าวประชาสัมพันธ์
ทบทวนการอ่านและการเขียนภาษาไทย
วันที่ 7-23 มีนาคม พ.ศ.2561 โรงเรียนวัดลาดปลาเค้าจัดให้มีการซ่อมแก้ไขผลการประเมินที่ไม่ผ่านการทดสอบและส่งผลงานที่ครูมอบหมายเพื่อเป็นเกณฑ์พิจารณาผลการเรียน พร้อมทั้งทบทวนการอ่านและการเขียนภาษาไทย
โพสเมื่อ : 23 ก.พ. 2561,00:00   อ่าน 223 ครั้ง