ข่าวประชาสัมพันธ์
ประชาสัมพันธ์บริการตัดผมฟรีให้แก่นักเรียน

ศูนย์ฝึกอาชีพกรุงเทพมหานคร (ดินแดง) จะเข้ามาให้บริการตัดผมให้แก่นักเรียน โดยไม่มีค่าใช้จ่าย ในวันที่ ๗ - ๘ กันยายน ๒๕๖๕ ตั้งแต่เวลา ๑๙.๓๐ - ๑๔.๓๐ น. ณ โรงเรียนวัดลาดปลาเค้า ทั้งนี้นักเรียนชาย (ทรงผมเกรียน) และนักเรียนหญิง (ทรงปลายผมเสมอคาง) หากท่านผู้ปกครองมีความประสงค์จะให้นักเรียนรับบริการดังกล่าว ขอความร่วมมือส่งแบบตอบรับคืนคุณครูประจำชั้น ภายในวันอังคารที่ ๕ กันยายน ๒๕๖๕

โพสเมื่อ : 18 ส.ค. 2565,00:00   อ่าน 82 ครั้ง