ข่าวประชาสัมพันธ์
การรับสมัครนักเรียนออนไลน์ ประจำปีการศึกษา 2563 (อ่าน 20) 25 มี.ค. 63
แนวทางดำเนินการตามมาตรการเร่งด่วนในการป้องกันวิกฤตการณ์จากโรคติดเชื้อ ไวรัสโคโรนา 2019 (covid-19) (อ่าน 19) 23 มี.ค. 63
การแจ้งผลการเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-5 ประจำปีการศึกษา 2562 (อ่าน 52) 19 มี.ค. 63
กิจกรรมวันสถาปนาโรงเรียน ครบรอบ 88 ปี (อ่าน 29) 06 ก.พ. 63
โรงเรียนวัดลาดปลาเค้า รับสมัครนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2563 (อ่าน 195) 30 ม.ค. 63
ประกาศหยุดเรียน 1 วัน (อ่าน 32) 21 ม.ค. 63
กิจกรรมวันคริสต์มาส (อ่าน 31) 24 ธ.ค. 62