ข่าวประชาสัมพันธ์
การประกาศผลการสอบคัดเลือกนักเรียนโครงการห้องเรียนสองภาษา (อ่าน 23) 03 เม.ย. 64
การับสมัครนักเรียนปีการศึกษา 2564 (อ่าน 107) 16 ก.พ. 64
นายเจษฎา ประภาสะวัต ผู้ช่วยผู้อำนวยการเขตลาดพร้าว สำนักงานเขตลาดพร้าว ตรวจเยี่ยมโรงเรียน (อ่าน 99) 01 ก.พ. 64
รายชื่อนักเรียนชั้นอนุบาลปีที่ 1-2 (อ่าน 123) 30 ม.ค. 64
รายชื่อนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 (อ่าน 102) 30 ม.ค. 64
รายชื่อนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 (อ่าน 113) 30 ม.ค. 64
รายชื่อนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 (อ่าน 98) 30 ม.ค. 64
รายชื่อนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 (อ่าน 104) 30 ม.ค. 64
รายชื่อนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 (อ่าน 73) 30 ม.ค. 64
รายชื่อนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 (อ่าน 104) 30 ม.ค. 64
ขอเลื่อนการจัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติและกีฬาสี (อ่าน 83) 08 ม.ค. 64
ปิดสถานศึกษาเนื่องจากเหตุพิเศษ (ฉบับที่ 2) (อ่าน 71) 05 ม.ค. 64
ปิดสถานศึกษาชั่วคราว เนื่องจากเหตุพิเศษ (ฉบับที่ 3) (อ่าน 62) 01 ม.ค. 64
ประกาศปิดสถานศึกษาชั่วคราว เนื่องจากเหตุพิเศษ (อ่าน 81) 23 ธ.ค. 63