ข่าวประชาสัมพันธ์
ประกาศหยุดเรียน (อ่าน 6) 19 พ.ค. 65
รายชื่อนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 (อ่าน 13) 16 พ.ค. 65
รายชื่อนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 (อ่าน 13) 14 พ.ค. 65
รายชื่อนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 (อ่าน 16) 14 พ.ค. 65
รายชื่อนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 (อ่าน 16) 14 พ.ค. 65
รายชื่อนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 (อ่าน 17) 14 พ.ค. 65
รายชื่อนักเรียนชั้นอนุบาลปีที่ 2 (อ่าน 12) 14 พ.ค. 65
รายชื่อนักเรียนชั้นอนุบาลปีที่ 1 (อ่าน 14) 14 พ.ค. 65
รายชื่อนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 (อ่าน 16) 14 พ.ค. 65
ประกาศ​เลื่อนกำหนดการรับผลการเรียน ประจำปีการศึกษา 2564 (อ่าน 113) 29 มี.ค. 65
กำหนดการรายงานตัวและมอบตัวนักเรียน ห้องเรียนหลักสูตรสองภาษา (ไทย-จีน) (อ่าน 66) 29 มี.ค. 65
ข้อปฏิบัติสำหรับผู้เข้าสอบในวันเสาร์ที่ ๒ เมษายน ๒๕๖๕ โครงการหลักสูตรห้องเรียนสองภาษา(ไทย-จีน) (อ่าน 57) 29 มี.ค. 65
กำหนดการกิจกรรมสอบคัดเลือกนักเรียนโครงการหลักสูตรห้องเรียนสองภาษา (ไทย-จีน) (อ่าน 66) 29 มี.ค. 65
รายชื่อนักเรียนที่มีสิทธิ์สอบห้องเรียนหลักสูตรสองภาษา (ไทย-จีน) โรงเรียนวัดลาดปลาเค้า สำนักงานเขตลาดพร้าว กรุงเทพมหานคร (อ่าน 68) 29 มี.ค. 65
การรับสมัครนักเรียนประจำปีการศึกษา 2565 (อ่าน 1182) 20 ม.ค. 65