ข่าวประชาสัมพันธ์
แผนผังการจัดห้องเรียนสำหรับนักเรียน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 (อ่าน 79) 30 มิ.ย. 63
ตารางเรียนออนไลน์ของนักเรียนชั้น ป.1-3 และชั้น ป.4-6 (อ่าน 100) 30 มิ.ย. 63
การจัดการเรียนการสอนประจำปีการศึกษา 2563 ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (อ่าน 188) 30 มิ.ย. 63
รายชื่อครูประจำชั้น ประจำปีการศึกษา 2563 (อ่าน 105) 30 มิ.ย. 63
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือกโครงการหลักสูตรห้องเรียนสองภาษา (ไทย-จีน) ประจำปีการศึกษา 2563 (อ่าน 107) 06 มิ.ย. 63
ประกาศโรงเรียนวัดลาดปลาเค้า เรื่อง กำหนดการรายงานตัวนักเรียน ปีการศึกษา 2563 (อ่าน 151) 04 มิ.ย. 63
รายชื่อนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2563 (อ่าน 139) 01 มิ.ย. 63
รายชื่อนักเรียนระดับชั้นอนุบาลปีที่ 2 ปีการศึกษา 2563 (อ่าน 143) 01 มิ.ย. 63
รายชื่อนักเรียนระดับชั้นอนุบาลปีที่ 1 ปีการศึกษา 2563 (อ่าน 189) 01 มิ.ย. 63
รายชื่อนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 ปีการศึกษา 2563 (อ่าน 149) 01 มิ.ย. 63
รายชื่อนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2563 (อ่าน 81) 01 มิ.ย. 63
รายชื่อนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2563 (อ่าน 101) 01 มิ.ย. 63
รายชื่อนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ปีการศึกษา 2563 (อ่าน 88) 01 มิ.ย. 63
รายชื่อนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2563 (อ่าน 109) 01 มิ.ย. 63
รายชื่อรับอาหารเสริม(นม) จำนวน 29 กล่อง ของนักเรียนชั้นอนุบาล 2 ปีการศึกษา 2563 (อ่าน 85) 19 พ.ค. 63
รายชื่อรับอาหารเสริม(นม) จำนวน 29 กล่อง ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2563 (อ่าน 77) 19 พ.ค. 63
รายชื่อรับอาหารเสริม(นม) จำนวน 29 กล่อง ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 ปีการศึกษา 2563 (อ่าน 68) 19 พ.ค. 63
รายชื่อรับอาหารเสริม(นม) จำนวน 29 กล่อง ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2563 (อ่าน 60) 19 พ.ค. 63
รายชื่อรับอาหารเสริม(นม) จำนวน 29 กล่อง ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2563 (อ่าน 60) 19 พ.ค. 63
รายชื่อรับอาหารเสริม(นม) จำนวน 29 กล่อง ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ปีการศึกษา 2563 (อ่าน 83) 19 พ.ค. 63
รายชื่อรับอาหารเสริม(นม) จำนวน 29 กล่อง ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2563 (อ่าน 69) 19 พ.ค. 63
ข้อปฏิบัติสำหรับผู้เข้าสอบในวันเสาร์ที่ 6 มิถุนายน 2563 โครงการหลักสูตรห้องเรียนสองภาษา(ไทย-จีน) (อ่าน 90) 15 พ.ค. 63
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบคัดเลือกโครงการหลักสูตรห้องเรียนสองภาษา (ไทย-จีน) ประจําปีการศึกษา 25 (อ่าน 66) 15 พ.ค. 63
กำหนดการจัดกิจกรรมประจำปีการศึกษา 2563 (อ่าน 81) 10 พ.ค. 63
แบบสำรวจความพร้อมในการจัดการเรียนการสอนทางไกลในสถานการณ์แพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid-19) (อ่าน 339) 14 เม.ย. 63
การรับสมัครนักเรียนออนไลน์ ประจำปีการศึกษา 2563 (อ่าน 133) 25 มี.ค. 63
แนวทางดำเนินการตามมาตรการเร่งด่วนในการป้องกันวิกฤตการณ์จากโรคติดเชื้อ ไวรัสโคโรนา 2019 (covid-19) (อ่าน 90) 23 มี.ค. 63
การแจ้งผลการเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-5 ประจำปีการศึกษา 2562 (อ่าน 150) 19 มี.ค. 63
กิจกรรมวันสถาปนาโรงเรียน ครบรอบ 88 ปี (อ่าน 105) 06 ก.พ. 63
โรงเรียนวัดลาดปลาเค้า รับสมัครนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2563 (อ่าน 356) 30 ม.ค. 63
ประกาศหยุดเรียน 1 วัน (อ่าน 125) 21 ม.ค. 63
กิจกรรมวันคริสต์มาส (อ่าน 122) 24 ธ.ค. 62