ภาพกิจกรรม
การตรวจเยี่ยมโรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตลาดพร้าว เพื่อเตรียมความพร้อมการเปิดเรียน ปีการศึกษา 2563
นายพุฒิพงษ์ มนัส ผู้อำนวยการเขตลาดพร้าว นายนพ ชูสอน ผู้ช่วยผู้อำนวยการเขตลาดพร้าว นางชนิตา โพธิ์ทอง หัวหน้าฝ่ายการศึกษา ตรวจเยี่ยมโรงเรียนวัดลาดปลาเค้า เพื่อเตรียมความพร้อมการเปิดเรียน      ปีการศึกษา 2563 ในวันพุธที่ 1 กรกฎาคม พ.ศ.2563
โพสเมื่อ : 30 มิ.ย. 2563,22:59   อ่าน 105 ครั้ง