ภาพกิจกรรม
การประชุมออนไลน์การขับเคลื่อนนโยบายด้านการศึกษาและการเตรียมความพร้อมการเปิดเรียน ปีการศึกษา 2563
การประชุมออนไลน์ การขับเคลื่อนนโยบายด้านการศึกษาและการเตรียมความพร้อมการเปิดเรียน ปีการศึกษา 2563 ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) วันอังคารที่ 30 มิถุนายน 2563 โดยมีนายพุฒิพงษ์  มนัส  ผู้อำนวยการเขตลาดพร้าว เป็นประธาน พร้อมด้วยหัวหน้าฝ่ายการศึกษา และผู้บริหารโรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตลาดพร้าว เข้าร่วมรับฟัง ณ ห้องประกันคุณภาพ โรงเรียนวัดลาดปลาเค้า กรุงเทพมหานคร
โพสเมื่อ : 30 มิ.ย. 2563,22:51   อ่าน 92 ครั้ง