ภาพกิจกรรม
นายประเสริฐ ฉวีอินทร์ รองผู้อำนวยการสำนักการศึกษา เยี่ยมชมโรงเรียน
วันจันทร์ที่ 3 กุมภาพันธ์ 2563 นายประเสริฐ  ฉวีอินทร์ รองผู้อำนวยการสำนักการศึกษา กรุงเทพมหานคร ให้เกียรติมาเยี่ยมชมโรงเรียนวัดลาดปลาเค้า มีนางนิรมล  รัฐพร ผู้อำนวยการสถานศึกษา นางสาวกษิรา  โกมลเดชาชัย รองผู้อำนวยการสถานศึกษา นางสาวณิมลรัตน์  บุญรัตนวิจิตร์ รองผู้อำนวยการสถานศึกษา คณะครูและนักเรียน ให้การต้อนรับ
โพสเมื่อ : 03 ก.พ. 2563,10:57   อ่าน 71 ครั้ง