ภาพกิจกรรม
การประเมินคุณภาพภายนอกรอบ 4
โรงเรียนวัดลาดปลาเค้า ได้รับการประเมินคุณภาพภายนอกรอบ 4 ในวันที่ 8-9 มกราคม พ.ศ.2563  ในการประเมินครั้งได้รับเกียรติจาก ดร.วีระชาติ  ภาษีชา  จ่าสิบเอกสมเกียรติ  ดาสา   นางปราณ  เกษสุวรรณ และนางถนอมจิตต์  ขุททะกะพันธุ์ เป็นคณะกรรมการประเมิน
โพสเมื่อ : 08 ม.ค. 2563,18:08   อ่าน 212 ครั้ง