ภาพกิจกรรม
โครงการประชุมครู โรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร ในสำนักงานเขตลาดพร้าว
วันศุกร์ที่ 11 พฤษภาคม พ.ศ.2561 สำนักงานเขตลาดพร้าว จัดให้มีโครงการประชุมครู โรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร ในสำนักงานเขตลาดพร้าว ณ โรงเรียนวัดลาดปลาเค้า สำนักงานเขตลาดพร้าว กรุงเทพมหานคร โดยมีนางศศิชา ทับทิม ผู้อำนวยการเขตลาดพร้าว เป็นประธาน และได้รับเกียรติจากวิทยากร ผู้ทรงคุณวุฒิ ดร.พลสัณห์  โพธิ์ศรีทอง ที่ปรึกษาของผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร
โพสเมื่อ : 11 พ.ค. 2561,13:11   อ่าน 426 ครั้ง