รายชื่อศิษย์เก่า


ชื่อ-นามสกุล : ท่านประธานวีระพล. ทองกิ่ง (ปังปอนด์ )
ปีที่จบ : 2557   รุ่น : 83
อีเมล์ : Pondweeraphon@gmail.com
ข้อมูลการทำงาน
ชื่อบริษัท : โรงเรียนวัดลาดปลาเค้า
ตำแหน่ง : ประธานศิษย์เก่า
ที่อยู่ที่ทำงาน

: 489 ถนนลาดปลาเค้า แขวงจรเข้บัว เขตลาดพร้าว กรุงเทพมหานคร 10230

วันที่บันทึกข้อมูล : 09 เม.ย. 2560,14:55 น.   หมายเลขไอพี : 182.232.13.93


กรอกรหัสเพื่อแก้ไขข้อมูล